استفاده آسیب زا از تلفن همراه

اجاره کتاب به صورت ماهانه با پرداخت تنها هزینه ی 10 درصد از مبلغ کتاب که باعث صرفه جویی در هزینه ها می شود.قابل ذکر است که این طرح توسط شرکت آمازون نیز انجام شده است.